Vårsånger 2019

Tisdag 30:e april (Glöm inte sångarmössan)

16.00  Samling Hagalid

16.30  Sång Hagalid (Matsalen)

17.30  Sång Torget vid centrumhuset

19.30  Sång Fagervik, vid båthamnen

20.30  Sång Sköns kyrka

Program:

1.  Vintern rasat...(Längtan till landet)

2.  O, hur härlift majsol ler (Majsång)

3.  Blommande sköna dalar (Under rönn och syren)

4.  Hör näktergalen

5.  Glad såsom fågeln (Vårsång)

6.  Norrland

7.  Sköna maj (Majsång)

Anpassa klädsel efter rådande väderlek.